Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy.

Wynagrodzenie może mieć formę jednorazowej opłaty, ratalnego rozliczenia lub być ustalone w oparciu o stawki godzinowe.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotu gospodarczego jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych.

W przypadku niektórych spraw, kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu.